Αλευροβιομηχανία – Σιμιγδαλοποία

Έργο : Αλευροβιομηχανία – Σιμιγδαλοποία.

Ιδιοκτησία : Αλευροβιομηχανία – Σιμιγδαλοποία Κομοτηνής Α.Β.Ε.Ε.

Θέση : 7οχλμ Κομοτηνής –  Ιάσμου.

 

Έκδοση αδείας εγκατάστασης.

Έκδοση αδείας λειτουργίας.

Back to top