Απόλλων αίθουσα δεξιώσεων

Έργο : Απόλλων αίθουσα δεξιώσεων

Θέση : Αγρόκτημα Φελώνης Ξάνθης

Εργοδότης : Βαλσάμης Ευστράτιος

 

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

Back to top