Βιομηχανία κρέατος Αφοί Μπαντάκ

Έργο : Βιομηχανία κρέατος Αφοί Μπαντάκ

Θέση : Αγρόκτημα Πηγαδίων Ξάνθης

Εργοδότης : Αφοί Μπαντάκ Α.Ε.

 

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

Έκδοση αδείας εγκατάστασης.

Έκδοση αδείας λειτουργίας.

Υπηρεσίες τεχνικής επίβλεψης μονάδος.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Back to top