Βιοτεχνία αλουμινοκατασκευών

Έργο : Βιοτεχνία αλουμινοκατασκευών.

Ιδιοκτησία : Αβτζή Τζελάλ.

Θέση : Αγρόκτημα Λευκόπετρας Ξάνθης.

 

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

Έκδοση αδείας εγκατάστασης.

Έκδοση αδείας λειτουργίας.

 

Back to top