Βιοτεχνία Επίπλων

Έργο : Βιοτεχνία Επίπλων

Ιδιοκτησία :Τεξάν Α.Ε.

Θέση :11οχλμ Ξάνθης- Κομοτηνής.

 

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

Υπηρεσίες τεχνικής επίβλεψης μονάδος.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Back to top