Βιοτεχνία επεξεργασίας και κατασκευής διπλών υαλοπινάκων και ρολλών ανοιγμάτων.

Έργο : Βιοτεχνία επεξεργασίας και κατασκευής διπλών υαλοπινάκων και ρολλών ανοιγμάτων.

Ιδιοκτησία :Αχμέτ ΟγλούΝτεμήρ

Θέση :Αγρόκτημα Ζυγού Ξάνθης.

 

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

Υπηρεσίες τεχνικής επίβλεψης μονάδος.

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Back to top