Διαρρύθμιση χώρου διαγνωστικού εργαστηρίου.

Έργο : Διαρρύθμιση χώρου διαγνωστικού εργαστηρίου.

Θέση : 12 Αποστόλων – Ξάνθη.

Εργοδότης : Μαγνητική Τομογραφία Ξάνθης.

 

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την λειτουργία του εργαστηρίου.

Επίβλεψη κατασκευής η/μ.

Έκδοση ΥΔΕ.

Back to top