Ελαιοτριβείο

Έργο : Ελαιοτριβείο

Ιδιοκτησία :Δερμεντζίδης Ευάγγελος.

Θέση :Αγρόκτημα Τυμπάνου Ξάνθης.

 

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

Έκδοση αδείας εγκατάστασης.

Έκδοση αδείας λειτουργίας.

Back to top