Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360ο

Έργο : Εκπαιδευτήριο

Θέση : Γ. Κονδύλη & Στρ. Λεοναρδόπουλου  Ξάνθη.

Εργοδότης : Σχολές Δέλτα Βορείου Ελλάδος Α.Ε.

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

Back to top