Κλειστό αθλητικό κέντρο Ξάνθης

Έργο : Κλειστό αθλητικό κέντρο Δήμου Ξάνθης.

Ιδιοκτησία : Δήμος Ξάνθης

Θέση : Ξάνθη

Έκδοση ΥΔΕ.

Back to top