Μονάδα ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών. Αγροθράκη Σταυρακάρας Παναγιώτης Α.Ε.

Έργο : Μονάδα ξήρανσης και αποθήκευσης δημητριακών.

Θέση : Αγρόκτημα Γενισσέας Ξάνθης.

Εργοδότης : ΑγροθράκηΣταυρακάρας Παναγιώτης Α.Ε.

 

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

Έκδοση αδείας εγκατάστασης.

Έκδοση αδείας λειτουργίας.

Back to top