Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 5* δυναμικότητας 362 κλινών.

Έργο : Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 5* δυναμικότητας 362 κλινών.

Θέση : Άγιος Ιωάννης – Λουκάς  Θάσου.

Εργοδότης : ΡΙΑΛΑ Α.Ε.

 

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

Back to top