Σταθμός συγκέντρωσης γάλακτος Συδινή Ξάνθης

Έργο : Σταθμός συγκέντρωσης γάλακτος.

Ιδιοκτησία :ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

Θέση : Συδινή Ξάνθης.

 

Έκδοση αδείας εγκατάστασης.

Έκδοση αδείας λειτουργίας.

Έκδοση ΥΔΕ.

Υπηρεσίες τεχνικής επίβλεψης μονάδος.

Back to top