Τέχνη Παντέλος

Έργο : Βιομηχανία επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων και κατασκευής κουφωμάτων.

Θέση : 2οχλμ Κιμμερίων – ΠηγαδίωνΞάνθης.

Εργοδότης : Α.Παντέλος μεταποίηση και εμπορία μετάλλων Α.Ε.

 

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

Έκδοση αδείας εγκατάστασης.

Έκδοση αδείας λειτουργίας.

Back to top