Άδειες λειτουργίας

Η Ερύμανθος Σύμβουλοι Μηχανικοί  προσφέρει εδώ και 25 χρόνια εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και διεκπεραίωσης, συμπεριλαμβανόμενων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση  άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων:

  • Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες.
  • Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
  • Συνεργεία αυτοκινήτων.
  • Πρατήρια καυσίμων οχημάτων ιδιωτικής – δημοσίας χρήσης.
  • Πλυντήρια αυτοκινήτων.
  • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Κέντρα αποθήκευσης και διανομής.

Αναλαμβάνουμε πλήρως τον προέλεγχο και την σύνταξη φακέλων, με τις απαραίτητες μελέτες και πιστοποιητικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρμόδιων Αρχών (όπως Διεύθυνση Δόμησης, Δήμος , ΕΟΤ, Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Μεταφορών, Πυροσβεστική, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Κτηνιατρικής).

Είμαστε κοντά σας από τη σύλληψη της ιδέας, την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης, ακόμη και μετά από αυτή παρέχοντας τις τεχνικές συμβουλές για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της.

Back to top