Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου: Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως, τα οποία προέρχονται, είτε από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις, είτε παρασκευάζονται σε τμήματα αυτών.

Οι επιχειρήσεις αυτές είναι:\Υπεραγορές τροφίμων, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ποτών, ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, πρατήρια άρτου, πρατήρια πώλησης ετοίμων φαγητών, πτηνοπωλεία, αυγοπωλεία, καταστήματα πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, καταστήματα αλλαντοποιίας και τυροκομίας, καφεκοπτεία, πρατήρια ελαίων και λιπών, πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής/γαλακτοπωλεία/μπουγατσάδικα με παρασκευαστήριο για ιδία χρήση, λαϊκές αγορές καθώς και όλες οι πωλήσεις μέσω στάσιμου υπαίθριου εμπορίου (μικροπωλητές, κ.λπ.), και η πώληση τροφίμων και ποτών σε περίπτερα και καταστήματα ψιλικών, η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και η πώληση επί αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις ν. 4264/τ.Α΄ 118/15-5-2014, όπως κάθε φορά ισχύει.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις μηχανημάτων αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών, η πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, τα αμιγή πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία καθώς και η πώληση τυποποιημένων τροφίμων / ποτών σε εμπορικά καταστήματα.

Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης: οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται εκτός της επιχείρησης κάθε είδους τρόφιμα ή ποτά, καθώς επίσης οι επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι χώροι μαζικής εστίασης των σχολικών κυλικείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων, κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών σταθμών, κλινικών και λοιπών Ιδρυμάτων, καθώς και οι χώροι μαζικής εστίασης στα πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα (τραίνα, πλοία, αεροπλάνα κ.λπ.) ή μετασκευασμένα αντίστοιχα μεταφορικά μέσα.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν δύναται να ασκούν μεταπώληση ή να καλύπτουν εκδηλώσεις σε χώρους εκτός της επιχείρησής τους.

Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης περιλαμβάνονται:

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης πλήρους επεξεργασίας(πλήρους γεύματος): επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθετους χειρισμούς στην ίδια την επιχείρηση ή τρόφιμα που προέρχονται από νομίμως λειτουργούσεςεπιχειρήσεις.

Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα εστιατόρια, ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, σνακ μπαρ, ουζερί, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, παραδοσιακά καφενεία με παρασκευαστήριο, Οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο.

 

 

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος): περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με απλές διεργασίες.

Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία, λουκουματζίδικα (για καθήμενους πελάτες), σχολικά κυλικεία, κυλικεία,παγωτοπωλεία, καφενεία, καφετέριες, ιντερνέτ καφέ, μπαρ,openbar.

Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων.

Κέντρα διασκέδασης.

Επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους:

Οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται με απλές διεργασίες και διατίθενται τρόφιμα και ποτά. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή μη), σκηνές, πάγκοι, περίπτερα εκθέσεων, τροχήλατα οχήματα πάσης φύσεως σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, πλατείες κ.λπ. καθώς και η υπαίθρια παρασκευή ή/και διάθεση τροφίμων και ποτών (streetfood), πλανόδιοι μικροπωλητές, κ.λπ., τηρώντας τις διατάξεις περί πλανόδιου -υπαίθριου εμπορίου,όπως κάθε φορά ισχύουν.

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος: Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ή άλλες επιχειρήσεις π.χ. (κομμωτήρια, γυμναστήρια, κ.λπ.)

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνος τεχνικής επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Η επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού στις βιομηχανίες (για ιπποδυνάμεις μεγαλύτερες των 80 ΗΡ) ανατίθεται υποχρεωτικά (Β.Δ. 16-3-50, Β.Δ. 4-11-53 και Π.Δ. 902/75) σε Μηχανικό Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 477/01-07-74 και το άρθρο 6 της ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β’/3-2-2012) “καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 καθώς και για την τροποποίηση αυτών”.

Εφόσον μια δραστηριότητα εμπίπτει στις παραπάνω διατάξεις, στο στάδιο αδειοδότησης της και συγκεκριμένα κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, υπάρχει υποχρέωση υποβολής της δήλωσης ανάθεσης – ανάληψης καθηκόντων Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης.

Ο ρόλος του Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς φέρει ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων της άδειας λειτουργίας, οι οποίες αφορούν θέματα:

 • Επίβλεψης σωστής λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Επίβλεψης της συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ασφάλειας της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 • Πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων.
 • Επίβλεψη της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας (απόβλητα, θόρυβος κλπ).
 • Επίβλεψης της συντήρησης δεξαμενών, λεβήτων, δοχείων πίεσης.
 • Τήρησης των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων.

Ο εργοδότης οφείλει να εφαρμόζει της παρατηρήσεις που  καταχωρούνται στο βιβλίο επίβλεψης, το οποίο θεωρείται από το Ειρηνοδικείο και τηρείται από τον Μηχανικό Επίβλεψης.

 

 

 

 

 

 

Έγκριση τύπου και άδεια κυκλοφορίας μηχανήματος έργου (ΜΕ).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απόφασης έγκρισης τύπου ΜΕ.

1.Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου ΜΕ, στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.

2.Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους έγκρισης τύπου ΜΕ.

3.Διπλότυπο είσπραξης του τέλους έγκρισης τύπου ΜΕ (άρθρο 20, παρ. 1α του Ν. 2052/92, υπέρ ΤΕΟ).

4.Τέσσερις (4) φωτογραφίες του ΜΕ με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού, μια από κάθε πλευρά του, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι “για το εικονιζόμενο ΜΕ με αρ. πλαισίου………ζητείται έγκριση τύπου αυτού”, ημερομηνία και υπογραφή. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι τουλάχιστον στέγαστρο προστασίας του χειριστή, Φανός (φάρος) με κίτρινο αναλάμπον φως, Φαρμακείο, Πυροσβεστήρας, Αναγκαία φώτα, Αναγκαίοι καθρέπτες, Τρίγωνο ακινητοποίησης, Τρίγωνο βραδυπορίας, και κατά περίπτωση: Πινακίδες αναγνώρισης οχήματος μεγάλου μήκους, (όταν το μήκος του ΜΕ υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέτρα) και Πινακίδες αναγνώρισης βαρέως οχήματος (όταν το βάρος λειτουργίας του ΜΕ υπερβαίνει τους επτάμισι (7,5) τόνους).

5.Εικονογραφημένο έντυπο του ΜΕ, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (προσπέκτους).

6.Αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του ΜΕ, που πρέπει να είναι χαραγμένος στο πλαίσιο.

7.Αποδεικτικά εισαγωγής και κατοχής του ΜΕ, σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

8.Υπεύθυνη Δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων του ΜΕ.

9.Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχ/κού ή Τεχνολόγου Μηχ/κού για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του ΜΕ, σχετικά με τον ΚΟΚ (ασφάλεια, αναγκαίος εξοπλισμός κλπ).

10.Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχετικά με την ασφάλεια (Δήλωση πιστότητας CE, πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού ΜΕ από αναγνωρισμένο φορέα), τον κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και το θόρυβο του ΜΕ.

11.Για συναρμολογούμενο στην Ελλάδα ΜΕ απαιτείται επίσης:

α. Μηχανολογική μελέτη ευστάθειας του ΜΕ και αντοχής των υλικών αυτού από Διπλ. Μηχ/κό ή Τεχνολόγο Μηχ/κό και Υπ. Δήλωση αυτού για την επίβλεψη των εργασιών.

β.  Άδεια λειτουργίας της μονάδας συναρμολόγησης του ΜΕ.

γ.  Υπ. Δήλωση του υπεύθυνου της μονάδας συναρμολόγησης για την καλή εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και τη μηχανολογική μελέτη.

δ.   Δελτίο παροχής υπηρεσιών.

 1. Έκθεση αυτοψίας από την Υπηρεσία, για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ΜΕ, της κατάστασης αυτού και του αναγκαίου εξοπλισμού.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ. Απογραφή-Ταξινόμηση ΜΕ:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου ΜΕ, στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.
 2. Απόφαση έγκρισης τύπου του ΜΕ.
 3. Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους απογραφής-ταξινόμησης και χορήγησης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ.
 4. Διπλότυπο είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20, παρ. 1β, του Ν. 2052/92, υπέρ Δημοσίου).
 5. Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους χρήσης ΜΕ.
 6. Διπλότυπο είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20, παρ. 3, του Ν. 2052/92, υπέρ ΤΕΟ).
 7. Τέσσερις (4) φωτογραφίες του ΜΕ με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού, μία από κάθε πλευρά του και δύο (2) φωτογραφίες αυτού, που θα συνοδεύουν το δελτίο απογραφής του, για την κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι “για το εικονιζόμενο ΜΕ με αρ. πλαισίου………ζητείται η χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ”, ημερομηνία και υπογραφή.
 8. Αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του ΜΕ, που πρέπει να είναι χαραγμένος στο πλαίσιο.
 9. Αποδεικτικά εισαγωγής και κατοχής του ΜΕ, σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
 10. Υπ. Δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων του ΜΕ.
 11. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο κάτοχος του ΜΕ θα δηλώνει:

α. Είμαι νόμιμος κάτοχος του…………..(είδος ΜΕ) με αριθμό πλαισίου………..και με ποσοστό ιδιοκτησίας……..%.

β. Σε καμία περίπτωση δεν θα το χρησιμοποιώ για μεταφορές.

γ. Σε περίπτωση απώλειας της αδείας κυκλοφορίας ή των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης ή αλλαγής της ταχ. διεύθυνσής μου ή της έδρας του ΜΕ ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ ή καταστροφής του ή εξαγωγής του, θα γνωστοποιώ αυτό εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός 15 ημερών.

δ. Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ θα επιστρέψω την άδεια κυκλοφορίας του εντός 15 ημερών στην Υπηρεσία σας και θα μεριμνήσω από κοινού με το νέο κάτοχο του ΜΕ για τη μεταβίβαση της υπόψη άδειας στο όνομά του.

ε.Το υπόψη ΜΕ δεν έχει απογραφεί από άλλη ΔΤΥΝΑ, ούτε έχει υποβληθεί άλλη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία σας ή σε άλλη ΔΤΥΝΑ.

 1. Παραστατικό από τη ΔΟΥ του κατόχου ΜΕ, για τα φορολογικά του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο-Επωνυμία, ΑΦΜ, Ταχυδρομική διεύθυνση).
 2. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχετικά με την ασφάλεια (Δήλωση πιστότητας CE, πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού ΜΕ από αναγνωρισμένο φορέα), τον κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και το θόρυβο του ΜΕ.
 3. Έκθεση αυτοψίας από την Υπηρεσία, για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ΜΕ, της κατάστασης αυτού και του αναγκαίου εξοπλισμού.
 4. Φωτοαντίγραφο της εκδοθείσας άδειας κυκλοφορίας του ΜΕ, στην οποία θα αναφέρεται ο κωδικός έγκρισης τύπου του ΜΕ.
 5. Δελτίο απογραφής του ΜΕ εις διπλούν.

Για κάθε χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ΜΕ η αρμόδια ΔΤΥΝΑ συντάσσει δελτίο απογραφής ΜΕ εις διπλούν και αποστέλλει το ένα εξ αυτών, με δύο (2) φωτογραφίες του ΜΕ, στην κεντρική Υπηρεσία ΜΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη μηχανογράφησή του και την τήρηση του Μητρώου ΜΕ. Το δεύτερο δελτίο παραμένει στο φάκελο του ΜΕ. Στο δελτίο απογραφής του ΜΕ θα αναφέρεται ο κωδικός έγκρισης τύπου αυτού και το διπλότυπο είσπραξης (αριθμός, ημερομηνία, ΔΟΥ, ποσόν) του τέλους χρήσης του ΜΕ τρέχοντος έτους.

 

Back to top