Σταύρος Ζουρίδης

Σταύρος Ζουρίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

  • Πτυχιούχος μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου «Διαχείριση Τεχνικών έργων» του ΕΑΠ.
  • Εργολήπτης Δημοσίων Έργων για έργα Η/Μ με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ τάξης.
  • Τεχνικός ασφαλείας.
  • Ενεργειακός επιθεωρητής Α’ τάξης.
  • Ελεγκτής Δόμησης.
Back to top