Χαρίκλεια Καπαγερίδου

Χαρίκλεια Καπαγερίδου, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

  • Απόφοιτος του τμήματος  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του ΔΠΘ.
  • Εργολήπτης Δημοσίων Έργων για έργα Η/Μ με πτυχίο ΜΕΚ Α’ τάξης.
  • Τεχνικός ασφαλείας.
  • Ενεργειακός επιθεωρητής Γ’ τάξης.
  • Ελεγκτής Δόμησης.
Back to top