Ραδιοταξί Ξάνθης EUROTAXI ΣΥΝ.Π.Ε.

Έργο : Σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινήτων taxi.

Ιδιοκτησία : Συνεταιρισμός Ασυρματοφόρων Επιβατικών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Ξάνθης (EUROTAXI).

Θέση : Αγρόκτημα Πετεινού Ξάνθης.

 

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

Έκδοση αδείας ίδρυσης.

Έκδοση αδείας λειτουργίας.

 

Back to top