Ομάδα

Σταύρος Ζουρίδης

Σταύρος Ζουρίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός τ.ε. Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου «Διαχείριση Τεχνικών έργων» του ΕΑΠ. Εργολήπτης Δημοσίων Έργων […]

Χαρίκλεια Καπαγερίδου

Χαρίκλεια Καπαγερίδου, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός απόφοιτος του τμήματος  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του ΔΠΘ. Εργολήπτης Δημοσίων Έργων για […]

Ζωή Χατζηευαγγέλου

Ζωή Χατζηευαγγέλου, Διπλ. Μηχανικός Πολεοδομίας & Χωροταξίας Διπλωματούχος Μηχανικός Πολεοδομίας & Χωροταξίας απόφοιτος του τμήματος  Πολεοδομίας & Χωροταξίας του ΔΠΘ.

Πολυξένη Χατζηβασιλείου

Πολυξένη Χατζηβασιλείου, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός απόφοιτος του τμήματος  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του ΔΠΘ. Τεχνικός ασφαλείας.

Back to top