Συγκρότημα κατοικιών

Έργο : Συγκρότημα κατοικιών και καταστημάτων.

Θέση : Πετεινός Ξάνθης.

Εργοδότης : Ζερενίδης Παναγιώτης και Σία Ο.Ε. – ΑΝΩΔΟΜΗ Ο.Ε.

 

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

Back to top