Ξενοδοχείο elisso

Έργο : Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 4* δυναμικότητας 43 κλινών.

Ιδιοκτησία : ΞΕΝΙΑ ΞΑΝΘΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Κατασκευή και εκμετάλλευση : ΕΛΙΣΣΩ Α.Ε.

Θέση : Ξάνθη.

 

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

Back to top